O NAS

MEDICAL PARK

Medical Park Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w tworzeniu i wdrażaniu wyspecjalizowanych, autonomicznych projektów w sektorze medycznym. Tworzymy unikalną ofertę, strategię działania, oraz przeprowadzamy rekrutację zespołu projektowego. Projekt SteriMed jest dedykowany menadżerom ds. zarządzania higieną w obiektach medycznych w zakresie wdrożenia procedur dezynfekcji i dekontaminacji.

SteriMed

Projekt SteriMed jest autonomicznym projektem handlowo-usługowym, realizowanym w zakresie wdrażania nowoczesnych technologi bezdotykowej dezynfekcji i dekontaminacji pomieszczeń. W ramach projektu rekomendujemy cztery technologie bezdotykowej dezynfekcji :

  • Natrysk Elektrostatyczny – Spółka specjalizująca się w wyposażeniu obiektów medycznych,
  • Zamgławianie H2O2 – specjalizująca się w sektorze senioralnym i sektorze domów opieki,
  • Promieniowanie UV-c – firma handlowa działająca w branży medycznej, specjalizująca się w dystrybucji urządzeń i materiałów medycznych,
  • Przepływowa Dekontaminacja Powietrza – specjalizująca się w sektorze rehabilitacyjnym.

Wraz z urządzeniami i aparaturą techniczną, oferujemy wyposażenie pomieszczeń technicznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w meble i akcesoria ze stali nierdzewnej. Oferujemy również duży wybór preparatów dezynfekcyjnych i materiałów wspomagających zastosowanie rekomendowanych przez nas metod i techniki dezynfekcji.

PARTNERSKIE RELACJE HANDLOWE

SteriMed preferuje budowę długotrwałych partnerskich relacji handlowych w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii dezynfekcji. Oferujemy zarówno sprzedaż urządzeń wraz z przeszkoleniem i przygotowaniem personelu do użytkowania urządzeń. Oferujemy również zakup ratalny lub długoterminowy najem urządzeń, który może okazać się korzystną dla klienta formą współpracy. Świadczymy profesjonalne usługi dezynfekcji na podstawie zawartych umów.

TECHNOLOGIE DEZYNFEKCJI

Rekomendujemy profesjonalne system bezdotykowej dezynfekcji i dekontaminacji powierzchni i pomieszczeń w obiektach medycznych.  Nasze systemy z powodzeniem stosowane są od wielu lat w obiektach medycznych na świecie.