Home

SteriMed
Bezdotykowe Technologie Dezynfekcji

Medical Park Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w tworzeniu i wdrażaniu wyspecjalizowanych, autonomicznych projektów w sektorze medycznym. Tworzymy unikalną ofertę, strategię działania, oraz przeprowadzamy rekrutację zespołu projektowego. Projekt SteriMed jest dedykowany menadżerom ds. zarządzania higieną w obiektach medycznych w zakresie wdrożenia procedur dezynfekcji i dekontaminacji. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o ludziach.

Dezynfekcja UVC
SteriMed
Profesjonalne Systemy Dezynfekcji

Mikroorganizmy znajdujące się w powietrzu, kurzu, na rękach personelu, obuwiu, włosach oraz sprzętach i narzędziach stanowią stałe źródło zakażeń w dużych skupiskach ludzi chorych, często o obniżonej odporności naturalnej. Zapobieganie tym zakażeniom polega na przerywaniu dróg przenoszenia i niszczeniu ich źródeł, poprzez stosowanie różnego rodzaju środków mających za zadanie zabicie lub wyeliminowanie mikroorganizmów. Produkty biobójcze, jak środki antyseptyczne, środki odkażające i konserwujące od lat używane w różnej formie, odgrywają istotną rolę w kontroli zakażeń i zapobieganiu przenoszenia mikroorganizmów

Właściwa dbałość o higienę miejsca pracy oraz powierzchni szczególnie narażonych na bytowanie bakterii, wirusów czy pasożytów, jest niezwykle istotna w aktualnych czasach. Mikroorganizmy gromadzą się dosłownie wszędzie, przenosząc czynniki chorobotwórcze na osoby mające z nimi styczność. Kliniki, szpitale, gastronomia, szkoły, przedszkola, obiekty użyteczności publicznej czy przychodnie lekarskie to tylko kilka z miejsc, w których płyny dezynfekujące są dosłownie niezbędne. Płyny dezynfekujące do powierzchni są dostarczane zarówno w formie gotowych roztworów, jak też w formie koncentratów. Dezynfekcja powierzchni to czynność, której nie wolno lekceważyć.

Zamgławianie H2O2
Natrysk Elektrostatyczny
Promieniowannie UV-C
DIOSOL Technologia Dezynfekcji Zamgławianie H2O2
ByoPlanet Natrysk Elektrostatyczny
SteriPro Promieniowanie UV-C

Bio-dekontaminacja H2O2     Wysoce skuteczne zapobieganie infekcjom i zanieczyszczeniom   Odkażanie pomieszczenia H2O2 jest bardzo szybką, niedrogą i oszczędną metodą. Nadtlenek wodoru jest bezwonny, mało toksyczny i mało drażniący. Roztwory są stabilne pod warunkiem odpowiedniego ich przechowywania w ciemnych pojemnikach.

ByoPlanet® International jest wiodącym producentem urządzeń do natryskiwania elektrostatycznego. Technologia ta to doskonały system dostarczania środka dezynfekującego, który wykorzystuje „zawijane” pokrycie każdej powierzchni, zapewniając lepszą ochronę przed rozprzestrzenianiem się zarazków wywołujących choroby.

Promieniowanie UV-C jest wykorzystywane do eliminacji drobnoustrojów obecnych w powietrzu i na powierzchniach. Długość fali UV waha się od 328 nm do 210 nm, przy czym najwyższa skuteczność bakteriobójcza osiagana jest w przedziale 240-280 nm. Inaktywacja drobnoustrojów następuje w wyniku indukcji tworzenia się dimerów tyminy a w konsekwencji uszkodzenia DNA.

Promieniowanie UV-C

Promieniowanie UVC jest znaną technologią dezynfekcji powietrza, wody i powierzchni nieporowatych. Promieniowanie UVC jest skutecznie wykorzystywane od dziesięcioleci do ograniczania rozprzestrzeniania się patogenów. Światło ultrafioletowe o długości fali bakteriobójczej – przy około 254 nm – zapewnia sterylność organizmów. Długości fal w zakresie UV-C są szczególnie szkodliwe dla komórek, ponieważ są absorbowane przez białka, RNA i DNA. Lampy rtęciowe emitują około 95% swojej energii przy długości fali 253,7 nm, która jest tak bliska pikowi absorpcji DNA (260–265 nm), że ma wysoką skuteczność bakteriobójczą.

STERIPRO -
Natrysk Elektrostatyczny

Zastosowanie technologii elektrostatycznej umożliwia szybką i skuteczną aplikację chemiczną. Gdy w pełni naładowane mini-kropelki opadają na powierzchnię, tworzą równomierną powłokę. Cząsteczki utrzymują ładunek kationowy przez około. 2-3 sekundy – zapobieganie kapaniu. Ten system pozwala na pokrycie ukrytych i zacienionych obszarów, a także umożliwia pokrycie dużego obszaru w krótkim czasie. Te opryskiwacze zostały zaprojektowane z myślą o przeprowadzaniu szybciej i bardziej skutecznie zabiegów dezynfekcji powierzchni płaskich, porowatych, konstrukcji, drobnych elementów i miejsc trudno dostępnych i zacienionych, gdzie tradycyjna metoda nie zapewni wymaganej skuteczności.

Technologia Zamgławiania Ndatlenkiem Wodoru H2O2
Diosol Standard
DIOSOL Standard
Dezynfekcja środowiska przez nebulizację na zimno jest stosowana między innymi w następujących przypadkach:
 • w przypadku wieloopornych bakterii Gram-psomotorycznych i Gram-ujemnych oraz innych patogenów w służbie zdrowia (szpitale, domy spokojnej starości, pojazdy pogotowia ratunkowego itp.)
 • przeciwko pleśni (zarodniki pleśni) i drożdżom w produkcji żywności Higiena produktu
 • w remontach budynków w celu usunięcia pleśni
  zagrożenia wirusami
 • w dziedzinie weterynarii (laboratoria, kontrola chorób zwierząt itp.)

Celem zastosowania dezynfekcji, metodą zamgleniem na zimno H2O2, jest aktywny, skuteczny, zrównoważony i przyjazny dla środowiska proces technologiczny, standardowego  programu zapobieganie infekcjom.

Niektóre z Wielu Zalet dezynfekcji H2O2
 • najniższe zużycie preparatów i jednolita dystrybucja
 • dokładna penetracja produktu w przestrzeni (wszystkie lub prawie wszystkie urządzenia mogą pozostać w pomieszczeniu)
 • sucha mgła H2O2 nie powoduje uszkodzeń aparatury
 • trójwymiarowa aplikacja zastosowanych preparatów
 • bezpieczna i łatwa aplikacja nie wymagająca dodatkowego szkolenia
Zamgławianie H2O2

Według ekspertów ds. Higieny rozpylanie środków dezynfekujących jest bardzo skuteczną metodą odkażania, szczególnie tam, gdzie standardowe metody i środki higieny osiągają swoje granice. Zwłaszcza zderzenie pacjentów z obniżoną odpornością z klinicznym spektrum zarazków niesie niedoceniane ryzyko infekcji podczas zwykłej dezynfekcji przez przecieranie. Ponadto dekontaminacja przez zamglenie na zimno przez wytwarzanie mgły gazowej zmniejsza zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu, a także dociera do najbardziej niedostępnych szczelin. Samo poleganie na mechanicznej dezynfekcji przez wycieranie nie doprowadzi do wiarygodnych wyników.

Dezynfekcja i Dekontaminacja
Urządzenia i Akcesoria
Solidfog

Solidfog to przede wszystkim firma technologiczna. Potencjał wytwórczy, struktura i urządzenia firmy są wyłącznie poświęcone rozwojowi technologicznemu i innowacjom w zakresie rozwiązań do odkażania H2O2. Pomimo naszego ogromnego szacunku dla wymagań klientów, wierzymy, że dzięki naszej wiedzy możemy zaoferować rozwiązania, których klient nie może sobie nawet wyobrazić ani oczekiwać na początku.

Podsumowując, staramy się połączyć nasze silne zaplecze techniczne z celem dostarczenia klientowi najlepszego rozwiązania, przy pełnej satysfakcji i zgodności. Może to wymagać przełamania niektórych początkowych uprzedzeń klienta, ale na końcu, zwykle okazuje się, że klient jest zadowolony z podjętej przez siebie decyzji. Naszym głównym narzędziem marketingowym, w które naprawdę wierzymy, jest przekaz ustny przekazywany przez naszych lojalnych klientów naszym potencjalnym klientom.

MEDICAL PARK

Autonomiczne Projekty Medyczne

Zarządzanie Projektami

PROJEKTY AUTONOMICZNE
Tworzymy Zespoły Samozarządzające Autonomicznych Projektów Medycznych

W zespołach samozarządzających, grupa pracowników jest zbiorowo odpowiedzialna za projekt, nad którym pracuje, a konkretni pracownicy – niekoniecznie menedżerowie – przejmują przywództwo nad zadaniami i inicjatywami na podstawie ich wiedzy, a nie hierarchii czy tytułu. Koncepcja ta istnieje od wielu lat, skupiając się na odpowiedzialności za realizację określonych zadań, a nie hierarchii. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla firm, które chcą ożywić kulturę sprzedażową firmy, oraz dla uczestników zespołu ssamozarządzającego, którzy mają rzeczywisty wpływ na wysokość swoich wynagrodzeń. Dane pokazują, że dobrze zorganizowane zespoły samozarządzające osiągają dużo lepsze wyniki, od  tradycyjnych organizacji.

POZNAJ NASZE PROJEKTY

Oferta wyposażenia medycznego, pomieszczeń lub stanowisk do obsługi pacjentów bariatrycznych. Internetowa platforma informacyjna https://bariamed.org Dostarczamy najwyższej jakości sprzęt i usługi dla NHS i społeczności bariatrycznej. Jako doświadczona w tym zakresie firma na polskim rynku, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń i wyposażenia do obsługi i opieki nad osobami chorymi bariatrycznie.

Oferowane przez BariaMed produkty pomagają poprawić opiekę nad pacjentami i zachować bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia.

FEMINA PARK jest Internetową platformą informacyjną w zakresie wyposażenia, sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej, przeznaczonej do wyposażenia oddziałów, gabinetów i poradni ginekologicznych, urologicznych oraz innych, świadczących usługi w zakresie zdrowia kobiet. Https://feminapark.pl jest internetową platformą informacyjną, na której prezentowana jest oferta urządzeń.

Gabinet Lekarski jest autonomicznym, specjalistycznym projektem handlowo – usługowym, skierowanym do menadżerów i właścicieli przychodni medycznych i gabinetów lekarskich. Projekt https://gabinetlekarski.online stanowi kompleksową ofertę urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiących wyposażenie wielospecjalistycznych przychodni medycznych oraz wyspecjalizowanych gabinetów lekarskich.

Nasze długoletnie doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w szerokiej gamie produktów klasy premium, oferujących wysoką wartość dla klientów i spełniających wszelkie potrzeby klientów. projekt https://humancare.pl jest projektem specjalizującym się w rozwiązaniach w zakresie wewnętrznego transportu pacjentów i osób hospitalizowanych, oraz zapewnienia wysokiej jakości opieki i pielęgnacji pacjentów w trakcie pobytu w szpitalu, sanatorium lub domu opieki.

Nasze główne obszary produktów to środki ułatwiające poruszanie się, rozwiązania podnoszące, łóżka do opieki zdrowotnej i rozkładane fotele dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Autonomiczny projekt. Internetowa platforma informacyjna https://inframed.pl jest ofertą Medical Park w zakresie podstawowego wyposażenia szpitali, oraz innych obiektów medycznych. Oferta zawiera wyposażenie sal chorych, sal zabiegowych i operacyjnych, pomieszczeń sanitarnych, transportu pacjenta, oraz meble do wyposażenia poczekalni.

Autonomiczny projekt LaborMed realizowany jest w zakresie dystrybucji wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego. Oferta Medical Park Sp. z o.o. dostępna jest na internetowej platformie informacyjnej https://labormed.expert

Oferta wyposażenia medycznego, pomieszczeń lub stanowisk do obsługi pacjentów chorych onkologicznie. Internetowa platforma informacyjna https://oncomed.online Dostarczamy najwyższej jakości sprzęt i aparaturę medyczną dla społeczności onkologicznej. Jako wyspecjalizowany w tym zakresie zespół projektu, współpracujemy z renomowanymi producentami urządzeń i wyposażenia do obsługi i opieki nad osobami chorymi onkologicznie.

Oferowane przez OncoMed urządzenia i aparatura medyczna pomagają poprawić opiekę nad pacjentami i zachować bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia.

Rehapark jest Internetową platformą informacyjną w zakresie wyposażenia, sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej, przeznaczonej do wyposażenia oddziałów, gabinetów i poradni rehabilitacyjnych,  oraz innych, świadczących usługi w zakresie rehabilitacji ogólnej i kardiologicznej. Https://rehapark.eu jest internetową platformą informacyjną, na której prezentowana jest oferta urządzeń.

Internetowa platforma informacyjna https://sterimed.expert. Przychodnie i centra opieki medycznej oferują pacjentom wygodę wykonywania określonych badań i zabiegów poza szpitalem. Jednak, podobnie jak oddziały chirurgiczne w szpitalach, obiekty te charakteryzują się dużą przepustowością pacjentów i znaczną ekspozycją, przez co pacjenci narażeni są na różnorodne zakażenia szpitalne, z których niektóre są szczególnie kłopotliwe. Liczba zakażeń odpornych na antybiotyki w  ośrodkach medycznych rośnie, co stanowi zagrożenie dla pacjentów i personelu, narażając jednocześnie obiekty na rosnące ryzyko. Oferujemy profesjonalne systemy dezynfekcji i dekontaminacji powierzchni poprzez zamgłąwianie H2O2, natrysk elektrostatyczny i promieniowanie UV-C.